Cases for Court : Rajasthan High Court of Rajasthan Jaipur

186 case(s) available

Questions about this website? Please check our FAQ

StateDateCase NameOptions
Rajasthan2017-06-02Maya @ Manisha and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Satya Narayan &Anr vs KUSHAL Chand Duggad &Anr
Rajasthan2017-06-02Hanuman Prasad Lata vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Shyam Sunder and Anr vs KUSHAL Chand Duggad &Anr
Rajasthan2017-06-02Kanaram Yadav vs Union of India and Anr
Rajasthan2017-06-02Nani and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Narayana Hrudayalaya Hospital and Anr vs Satyanarayan Sharma and Ors
Rajasthan2017-06-02Prithvi Singh and Ors vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Keshavdev vs Badan Singh and Anr
Rajasthan2017-06-02Nangi &Ors vs b.o.r. And Ors
Rajasthan2017-06-02Rahul Rao vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Lakhan Lal Jatav&anr vs State (EDUCATION Department)ors
Rajasthan2017-06-02State of Rajasthan vs Laltesh and Ors
Rajasthan2017-06-02Rajdevi vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Arun Goyal vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-06-02New Mahatma Gandhi Pvt Iti and Anr vs State (TECHNICAL Edu Dept) Anr
Rajasthan2017-06-02Rahul Rao vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Ranjeet Singh vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Babu Lal and Ors vs Bhoma Ram
Rajasthan2017-06-02Raj Financial Corporation Jaip vs Ashok Kumar Kashyap and Ors
Rajasthan2017-06-02Prabhu Dayal Sharma vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Pawan Sain vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Sanjeev Kumar vs Shri O P Singh and Ors
Rajasthan2017-06-02Uday Lal and Ors vs Bhagwana Thr Lrs and Ors
Rajasthan2017-06-02Ambalal vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Ram Prakash Choudhary vs Rajendra Kumar Choudhary and Anr
Rajasthan2017-06-02Nani and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Deviki Nandan Mathur and Ors vs Manjeet Singh and Ors
Rajasthan2017-06-02Munavvar HUSSAIN vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Smt Jamuri Devi and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Smt Jamuri Devi and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Shashi Shekhar @ Chandra Shekhar Mishra vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Shafatulla vs Rahimuddin and Anr
Rajasthan2017-06-02Subhash Chand Yadav vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Manoj Kumar Prajapat vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02R P S C Ajmer vs Sunita Meena&ors
Rajasthan2017-06-02Kirandei vs Gori Shankar and Ors
Rajasthan2017-06-02Sriram vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Pawam Yogi @ Kala vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02State of Rajasthan vs MUKESH and Ors
Rajasthan2017-06-02Smt Kalpna Gupta vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Babulal Kumawat and Ors vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Prem Shankar Jangid vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02M/S Modern Machinery Store vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Manhori Devi Saini vs Mamta Yogi and Ors
Rajasthan2017-06-02Rakesh Meena vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Samay Singh Meena vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Smt Kalpna Gupta vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Ashok Kumar Sharma vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-06-02Smt Uganti Devi vs State (Panchayati Raj Dep )Ors
Rajasthan2017-06-02Rajesh Kumar Sharma and Ors vs State (Animal HUSBANDRY)ORS
Rajasthan2017-06-02Daleep Kumar vs R S R T C and Anr
Rajasthan2017-06-02Bhanwar Lal Nagar vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Ganga Prasad Thr Lrs vs Smt Ramvati and Ors Thr Lrs
Rajasthan2017-06-02Rakesh Verma vs R P S C Ajmer
Rajasthan2017-06-02Shafatulla vs Rahimuddin and Anr
Rajasthan2017-06-02Girjesh Kumar Saraswat vs Smt Laxmi Saraswat
Rajasthan2017-06-02Basheer Khan vs Khubi Kha and Ors
Rajasthan2017-06-02Naresh Kumar vs Union of India and Anr
Rajasthan2017-06-02Sarla @ Sarika and Ors vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Shashi Shekhar @ Chandra Shekhar Mishra vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Sube Singh vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Ramesh Chaudhary vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Basheer Khan vs Khubi Kha and Ors
Rajasthan2017-06-02Kaveri vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02TRUST Shree Med Chetriya Samaj Kekdi &Or vs Smt Asha Devi and Ors
Rajasthan2017-06-02Naval Singh &Ors vs Shri Sudarshan Sethi and Ors
Rajasthan2017-06-02Bhagirath Garg and Ors vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-06-02Ramavatar Sharma vs Ram Prasad Sharma and Ors
Rajasthan2017-06-02Sripal Chand Mehta vs Stae (EDUCATION Department)anr
Rajasthan2017-06-02MUKUL Raj vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Brahmanand Sharma vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-06-02Smt Poonam Sain vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Smt Munni Devi vs Smt Janki Devi and Anr
Rajasthan2017-06-02Smt Jaya Chauhan and Ors vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02M/S Precon Technology and CASTINGS Ltd vs Sh Subhash Chand and Ors
Rajasthan2017-06-02Sabir vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Ramesh Chaudhary vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Manoj Kumar Prajapat vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Manoranjan Singh Kanak vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Deepshikaha Kala Sansthan vs the Regional Director
Rajasthan2017-06-02Vijendra Singh vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Bishambhar Dayal and Ors vs Mahesh Sharma
Rajasthan2017-06-02Mohandas @ Mohan Kumar vs Gopal Sahani
Rajasthan2017-06-02M/S Indo Continental Hotel &Re vs Addi Divisional Comm Ajmer and Anr
Rajasthan2017-06-02Range Forest Officer Chaksu vs Shri Sheoji Ram Gurjar and Ors
Rajasthan2017-06-02Bablu vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Nathulal Chandolia and Ors vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Sudheer Nayak and Ors vs State (Social Welfard Dep )Ors
Rajasthan2017-06-02Jagdish Lal Sharma vs State (EDUCATION Department) Ors
Rajasthan2017-06-02Nathulal Chandolia and Ors vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Main @ Moinuddin vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Ram Prakash Choudhary vs Rajendra Kumar Choudhary and Anr
Rajasthan2017-06-02Gopal Prasad and Anr vs Smt Lachcho Devi and Ors
Rajasthan2017-06-02Dr v K Gupta vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-06-02Ambalal vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Kuldeep Soora vs State (Personnel Department) Anr
Rajasthan2017-06-02Babulal Kumawat and Ors vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Mohan Singh &Anr vs U O I and Ors
Rajasthan2017-06-02Om Prakash and Ors vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-06-02Smt Gayatri Tiwari vs State (LOCAL Self Department)ors
Rajasthan2017-06-02Ashok Vihar Vikas Samiti vs Maithli Sharan Sharma and Ors
Rajasthan2017-06-02Raj Financial Corporation Jaip vs Ashok Kumar Kashyap and Ors
Rajasthan2017-06-02Sube Singh vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Divya Solanki and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Dr Devendra Singh and Ors vs State (MEDICAL an Healt Dept) Ors
Rajasthan2017-06-02Shanti Kumar Sethi vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Babu Lal and Ors vs Bhoma Ram
Rajasthan2017-06-02Rakesh Kumar Thalor vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-06-02R S R T C Thr Managing Dir and Ors vs Anand Choudhary
Rajasthan2017-06-02Smt Bala vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Dr Mahaveer Swami vs State (MEDICAL an Healt Dept) Ors
Rajasthan2017-06-02Bajrang Lal vs I D B I Bank and Anr
Rajasthan2017-06-02Arjun Saxena vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Shashi Shekhar @ Chandra Shekhar Mishra vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Hanuman Prasad Lata vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Chairman Cum M D Rfc and Ors vs Om Prakash Yogi and Anr
Rajasthan2017-06-02Girdhari vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Madan Lal Bairwa vs State of Raj Thr the Pr Secretary &Ors
Rajasthan2017-06-02USHA Rani vs Ms Veenu Gupta and Ors
Rajasthan2017-06-02Shiv Kumari Sharma and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Kirandei vs Gori Shankar and Ors
Rajasthan2017-06-02Munna Lal Sharma vs Shri Kuldeep Ranka and Ors
Rajasthan2017-06-02Gopal Singh vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Samay Singh Meena vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Nanhe Khan and Ors vs Munir Khan and Ors
Rajasthan2017-06-02R P S C Ajmer vs Sunita Meena&ors
Rajasthan2017-06-02M/S Maheshwari Commercial Corp & Ors vs the Prescribed Authority and Anr
Rajasthan2017-06-02V P Singh vs K P Sigh and Ors
Rajasthan2017-06-02Smt Jaya Chauhan and Ors vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Gayatri Devi vs Babu Lal
Rajasthan2017-06-02Jai Prakash Nogiya vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02R S R T C Thr Managing Dir and Ors vs Anand Choudhary
Rajasthan2017-06-02Prabhu Dayal Sharma vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Yaseen Manihar vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Rajdevi vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Shashi Shekhar @ Chandra Shekhar Mishra vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Ramavtar Bairwa and Ors vs State (EDUCATION Department) Ors
Rajasthan2017-06-02Satyanarayan Gurjar and Ors vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Prem Shankar Jangid vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Bablu vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02State of Rajasthan vs [email protected] Lal and Ors
Rajasthan2017-06-02Suresh Chand and Ors vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02M/S Modern Machinery Store vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Monu vs R P S C Ajmer
Rajasthan2017-06-02Gopal Singh vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02TRUST Shree Med Chetriya Samaj Kekdi &Or vs Ramraj Thr Lrs
Rajasthan2017-06-02Ranjeet Singh vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Yaseen Manihar vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Mohammad Yaseen vs State (LOCAL Bodies Dept) Ors
Rajasthan2017-06-02Rahul Chandija Memorial College vs University of Raj
Rajasthan2017-06-02Dayaram Jat vs State (EDUCATION Department)ors
Rajasthan2017-06-02Gayatri Devi vs Babu Lal
Rajasthan2017-06-02Divya Solanki and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Ravendra Singh vs Shrimati Atamdev and Ors
Rajasthan2017-06-02Nagar Palika RINGUS &Anr vs Kailash Chand Pujari &Anr
Rajasthan2017-06-02Prem Bai vs State (Home Department) Ors
Rajasthan2017-06-02Dr Ashutosh Singhal and Ors vs State (MEDICAL an Healt Dept) Ors
Rajasthan2017-06-02Hans Ram Gurjar vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-06-02Pradhan Lal Jat &Ors vs State (Panchayati Raj Dep )Ors
Rajasthan2017-06-02MUKUL Raj vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Rakesh Meena vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Pradeep Bera and Ors vs R P S C Ajmer
Rajasthan2017-06-02Bablu @ Ravi and Ors vs Teena and Anr
Rajasthan2017-06-02Mohandas @ Mohan Kumar vs Gopal Sahani
Rajasthan2017-06-02Shiv Prasad Bhuriya and Ors vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Narayana Hrudayalaya Hospital and Anr vs Satyanarayan Sharma and Ors
Rajasthan2017-06-02Harpreet Singh and Anr vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Bablu @ Ravi and Ors vs Teena and Anr
Rajasthan2017-06-02Birbal vs Shyam Lal and Ors
Rajasthan2017-06-02Faheem Ullah Khan vs R H B and Ors
Rajasthan2017-06-02Chairman Cum M D Rfc and Ors vs Om Prakash Yogi and Anr
Rajasthan2017-06-02Maya @ Manisha and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-06-02Bhanwar Singh Bundel vs R R v P N L and Ors
Rajasthan2017-06-02Jagannath Prasad vs Radheyshyam
Rajasthan2017-06-02Dr Rajesh Charan Saxena vs the Chief Secretary Govt of Raj and Ors
Rajasthan2017-06-02Indra Singh vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-06-02Shiv Prasad Bhuriya and Ors vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-06-02Krishna vs Sharda and Ors
Rajasthan2017-06-02Dr Suresh Kumar Punia and Ors vs Shri Neel Kamal Darbari and Ors
Rajasthan2017-06-02Ganga Prasad Thr Lrs vs Smt Ramvati and Ors Thr Lrs
Rajasthan2017-06-02State of Rajasthan vs Mohan
Rajasthan2017-06-02Ravendra Singh vs Shrimati Atamdev and Ors
Rajasthan2017-06-02L C Panwar and Ors vs State (TECHNICAL Edu Dept) Ors
Rajasthan2017-06-02Rajasthan Roadways Workers Uni vs R S R T C
Rajasthan2017-06-02Banwari Lal Yadav vs State (Urban Development)ors