Cases for Court : Rajasthan High Court of Rajasthan Jaipur

171 case(s) available

Questions about this website? Please check our FAQ

StateDateCase NameOptions
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12HUKUMCHAND vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-09-12Hamida vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12MUKESH Kumar Yadav vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-09-12Gautam Pokharna vs Lalita and Anr
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Inder Pratap @ Sontu and Ors vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Amar Gupta vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh & Ors
Rajasthan2017-09-12Ramjeevan vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Gordhan Singh and Ors vs State of Raj Thr Dist Collector &Ors
Rajasthan2017-09-12Ramkishan vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Fariduddin &Ors vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-09-12Jhinguriya Prasad vs Bijendra and Ors
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Trehan Home Developers Pvt Ltd and Anr vs Rajesh Kumar Sharma and Ors
Rajasthan2017-09-12United India Insurance Co Ltd vs Smt Fenka Devi and Ors
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Ram Ratan Meena vs State (Home Department) Ors
Rajasthan2017-09-12Mohammed Sharif vs Ashfak and Ors
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12State of Rajasthan vs Santosh Das Vaishnav
Rajasthan2017-09-12Harshai vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12DHANUSHPAL Singh vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Harpal vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Aabid vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Prahlad vs Nakshi and Others
Rajasthan2017-09-12Smt Gopali and Others vs MUKESH Kumar and Others
Rajasthan2017-09-12Manpreet Singh and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh & Ors
Rajasthan2017-09-12Gopal Lal vs State (Urban Development)ors
Rajasthan2017-09-12Gaduli vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Sabir vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Mohammad Azhar @ Ajju vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12United India Insurance Co Ltd vs Smt Fenka Devi and Ors
Rajasthan2017-09-12Devidutt Sharma vs Maliram and Ors
Rajasthan2017-09-12Gaduli vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Smt Keshanta @ Kanishka @ KHUSHI and Anr vs Maneesh Meena
Rajasthan2017-09-12Bhagwansahai and Ors vs Mu Sundari and Ors
Rajasthan2017-09-12Sita Ram and Ors vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Shahid vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Manoj Sharma vs Harishankar Sharma
Rajasthan2017-09-12Subhash Yadav vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12State of Raj and Ors vs Priyanka
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Manoj Sharma vs Harishankar Sharma
Rajasthan2017-09-12Gyanchand Jain vs Shri Trilokchand Choudhary and Anr
Rajasthan2017-09-12Sita Devi vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-09-12Khagendra vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-09-12Vijay Kumar Chhabra and Ors vs M/S Religare Finvest Ltd &Anr
Rajasthan2017-09-12Saddik vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12United India Insurance Co Ltd vs Smt Chouti Devi Meena and Ors
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Aabid vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12State of Raj and Anr vs Shivom Gupta
Rajasthan2017-09-12Radheyshyam Meena and Anr vs State (Rural Develop an Panchayati ) Ors
Rajasthan2017-09-12State of Rajasthan vs Suresh Kumar
Rajasthan2017-09-12State of Raj and Anr vs Sharwan Kumar and Anr
Rajasthan2017-09-12State of Raj and Ors vs Sheela Bairwa and Ors
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12State of Raj and Anr vs Smt Dakha Bai and Ors
Rajasthan2017-09-12Inder Pratap @ Sontu and Ors vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Krishan Gopal Vaishnav vs State (EDUCATION Department)ors
Rajasthan2017-09-12Kanhaiya Lal vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Raj State Agriculture Mark Board and Ano vs M/S Nanag Ram Saini Thekadar and Others
Rajasthan2017-09-12Smt Narbada vs Raj Singh and Others
Rajasthan2017-09-12Fariduddin &Ors vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-09-12Tata CHEMICALS Ltd Mithapur vs Gayatri Singh and Ors
Rajasthan2017-09-12United India Insurance Co Ltd vs Badrilal Chaudhary (Jat)and Ors
Rajasthan2017-09-12Kailash Chand vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Ramkishan vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12DHANUSHPAL Singh vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Robin Saraf vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12DHANUSHPAL Singh vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12State of Rajasthan vs Satya Narain
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Rameshwari Devi vs Shri Deepak Upreti and Ors
Rajasthan2017-09-12Ankit Jain vs Smt Swati Jain and Ors
Rajasthan2017-09-12Sita Ram and Ors vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Ghanshyam vs Amar Singh and Others
Rajasthan2017-09-12USMAN vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Manish Kumar Soni vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Rajasthan Agriculture Universi vs M/S Nand Traders
Rajasthan2017-09-12Ghanshyam Das Buwa vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-09-12The Director LOCAL Self vs Tarachand Mali and Anr
Rajasthan2017-09-12Smt Hemlata Devi and Ors vs Maliram and Ors
Rajasthan2017-09-12B L Mehra vs Mr Bhaskar a Sawant and Ors
Rajasthan2017-09-12United India Insurance Co Ltd vs Smt Chouti Devi Meena and Ors
Rajasthan2017-09-12Prahlad vs Nakshi and Others
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Rishikesh Meena vs State (EDUCATION Department)ors
Rajasthan2017-09-12USMAN vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Pratap Singh vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Kirodilal vs Vikash Adhikari Panchyat &Ors
Rajasthan2017-09-12The Oriental Insurance Co Ltd vs Ram Singh and Ors
Rajasthan2017-09-12Jagdish Prasad Goyal vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Smt Sangeeta Soni vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Mithhan and Ors vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Farook vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12State of Rajasthan vs Radheysham and Ors
Rajasthan2017-09-12Pratap Singh vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Ramdhan and Anr vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-09-12Manphool vs Shri Deepak Upreti and Ors
Rajasthan2017-09-12Mithhan and Ors vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12MUKESH Kumar Yadav vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Ram Bilas and Ors vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Ghasilal Through Lrs and Ors vs Tej Singh and Anr
Rajasthan2017-09-12DHANUSHPAL Singh vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Municipal Council Sikar and Another vs Chunni Lal
Rajasthan2017-09-12Jagdish Prasad Goyal vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Union of India and Ors vs Jagdish Singh Shekhawat
Rajasthan2017-09-12Shajad vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh & Ors
Rajasthan2017-09-12Bharat Agarwal vs State of Rajasthan Through P P
Rajasthan2017-09-12Ram Ratan Meena vs State (Home Department) Ors
Rajasthan2017-09-12Jitender @ Manoj vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Satyabhan Singh Nathawat vs Vachan Singh & Ors
Rajasthan2017-09-12Rajasthan Agriculture Universi vs M/S Nand Traders
Rajasthan2017-09-12Ramdhan and Anr vs State of Raj and Ors
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Mohammed Sharif vs Ashfak and Ors
Rajasthan2017-09-12Ajay Saxena vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12Shahid vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12C I T vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Ghanshyam Das Buwa vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-09-12Manpreet Singh and Anr vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-09-12Visambhar Dayal and Anr vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Gordhan Singh and Ors vs State of Raj Thr Dist Collector &Ors
Rajasthan2017-09-12State of Rajasthan vs Babulal and Ors
Rajasthan2017-09-12State/Distt Collector Bharatpur & Ors vs Prabhu Dayal
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Sheokaran Meena vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-09-12MUKUL Gidwani vs State (Transport Dep ) Anr
Rajasthan2017-09-12Sh Jagdish Prasad Sharma vs Shri Rajhans Upadhya and Ors
Rajasthan2017-09-12M/S Indian Hotel Company Ltd vs Asstt Commisioner Com Taxes Jaipur
Rajasthan2017-09-12Balram Banjara and Anr vs Pradeep Kumar Prajapat and Anr
Rajasthan2017-09-12C I T vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Mahadev and Ors vs Sundari and Ors
Rajasthan2017-09-12Prahlad Singh Thr Lrs vs U O I & Ors
Rajasthan2017-09-12Smt Rameshwari Devi vs Shri Deepak Upreti and Ors
Rajasthan2017-09-12Manish Kumar Soni vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12B L Mehra vs Mr Bhaskar a Sawant and Ors
Rajasthan2017-09-12Harshai vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12The Oriental Insurance Co Ltd vs Ram Singh and Ors
Rajasthan2017-09-12Bl Mehra vs Mr Bhaskar a Sawant and Ors
Rajasthan2017-09-12Panna Ram Gurjar &Ors vs State (EDUCATION Department)ors
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Ramawatar and Anr vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Gyanchand Jain vs Shri Trilokchand Choudhary and Anr
Rajasthan2017-09-12Shajad vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Rakesh Kumar vs State of Rajasthan Through Pp
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh
Rajasthan2017-09-12Ramjeevan vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-09-12Visambhar Dayal and Anr vs State of Raj and Anr
Rajasthan2017-09-12Mahipal vs State of Rajasthan and Ors
Rajasthan2017-09-12C I T Kota vs H H Maharao Bhim Singh & Ors
Rajasthan2017-09-12Amar Gupta vs State of Rajasthan and Anr
Rajasthan2017-09-12Smt Premlata Arora and Others vs Shri Hemant Gera and Ors
Rajasthan2017-09-12Prahlad Singh Thr Lrs vs U O I & Ors
Rajasthan2017-09-12Tata CHEMICALS Ltd Mithapur vs Gayatri Singh and Ors
Rajasthan2017-09-12Ramawatar and Anr vs State of Raj and Anr